Usvojen Dnevni red VII sednice Skupštine UFUS AFA ZAŠTITE

01.06.2022.

Dnevni red VII Skupštine

  1. Odluka o usvajanju poslovnika o radu Skupštine UFUS AFA ZAŠTITE
  2. Usvajanje zapisnika sa prethodne, VI sednice Skupštine UFUS AFA ZAŠTITE
  3. Razmatranje i usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju, godišnjeg obračuna naknade i posebnog izveštaja o sredstvima izdvojenim za kulturne namene i za unapređenje penzijskog, zdravstvenog ili socijalnog statusa članova Organizacije, kao i izveštaja o sredstvima izdvojenim za žalbe i prigovore;
  4. Usvajanje odluke o opštem obračunu za raspodelu tantijema za 2021. godinu sa korekcijama za 2018, 2019. i 2020. godinu i opšti obračun korekcija za raspodelu autorima za 2018, 2019. i 2020. godinu
  5. Usvajanje odluke o korekciji vrednosti boda za 2018, 2019. i 2020. godinu uz prilog odluke o korekciji opšteg obračuna;
  6. Razmatranje i usvajanje izmena i dopuna Finansijskog plana poslovanja za 2022. godinu
  7. Donošenje odluke o izmeni Statuta
  8. Razmatranje i usvajanje izveštaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izveštaja za 2021. godinu;
  9. Razno

Podeli vesti

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Još vesti iz organizacije

Usvojen Opšti obračun za 2021. godinu

28.06.2022 Poštovani članovi, Upravni odbor  je na sednici usvojio  Opšti obračun za 2021.godinu Utvrđen  je spisak reemitovanih dela za 2021.godinu, koji je  postavljen na sajtu

VII sednica Skupštine

16.06.2022 Poštovani članovi,  obaveštavamo Vas da  VII sednica Skupštine, koja je bila zakazana 16.06.2022 godine, nije održana zbog  nedostatka kvoruma.  Sazivanje sledeće  Skupštine će biti u