Usvojen Dnevni red VII sednice Skupštine UFUS AFA ZAŠTITE

01.06.2022.

Dnevni red VII Skupštine

  1. Odluka o usvajanju poslovnika o radu Skupštine UFUS AFA ZAŠTITE
  2. Usvajanje zapisnika sa prethodne, VI sednice Skupštine UFUS AFA ZAŠTITE
  3. Razmatranje i usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju, godišnjeg obračuna naknade i posebnog izveštaja o sredstvima izdvojenim za kulturne namene i za unapređenje penzijskog, zdravstvenog ili socijalnog statusa članova Organizacije, kao i izveštaja o sredstvima izdvojenim za žalbe i prigovore;
  4. Usvajanje odluke o opštem obračunu za raspodelu tantijema za 2021. godinu sa korekcijama za 2018, 2019. i 2020. godinu i opšti obračun korekcija za raspodelu autorima za 2018, 2019. i 2020. godinu
  5. Usvajanje odluke o korekciji vrednosti boda za 2018, 2019. i 2020. godinu uz prilog odluke o korekciji opšteg obračuna;
  6. Razmatranje i usvajanje izmena i dopuna Finansijskog plana poslovanja za 2022. godinu
  7. Donošenje odluke o izmeni Statuta
  8. Razmatranje i usvajanje izveštaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izveštaja za 2021. godinu;
  9. Razno

Podeli vesti

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Još vesti iz organizacije