UFUS AFA ZAŠTITA

18.03.2022.

Poštovani,

UFUS AFA ZAŠTITA Vas poziva na 6. redovnu sednicu aktuelnog saziva Skupštine.
Skupština će se održati u ponedeljak, 28. marta 2022. u 13h u Beogradu, u bivšem Domu sindikata, sadašnjoj Kombank dvorani na Trgu Nikole Pašića 5.

DNEVNI RED

 1. Usvajanje zapisnika sa prethodne 5. sednice Skupštine UFUS AFA ZAŠTITE;
 2. Donošenje odluka o usvajanju godišnjih izveštaja o radu Upravnog odbora UFUS AFA ZAŠTITE za 2021. godinu;
 3. Donošenje odluka o usvajanju godišnjih izveštaja o radu Nadzornog odbora UFUS AFA ZAŠTITE za 2021. godinu;
 4. Donošenje odluka o usvajanju godišnjih izveštaja o radu Saveta autora UFUS AFA ZAŠTITE za 2021. godinu;
 5. Donošenje odluka o usvajanju godišnjih izveštaja o radu direktora UFUS AFA ZAŠTITE za 2021. godinu;
 6. Usvajanje finansijskih izveštaja za 2021. godinu – bilansa stanja, bilansa uspeha, statističkih izveštaja, kao i napomene uz finansijske izveštaje;
 7. Godišnji izveštaj o poslovanju za 2021. godinu, kao i obračun naknade;
 8. Izveštaj o sredstvima izdvojenim za Fond za raspodelu autorima u periodu od januara do decembra 2021. godine;
 9. Izveštaj o sredstvima izdvojenim za kulturna i socijalna davanja, prigovore i žalbe u periodu od januara do decembra 2021. godine;
 10. Usvajanje projekata iz sredstava izdvojenih za kulturna i socijalna davanja za 2022. godinu; 11.Donošenje odluke o raspoređivanju viška prihoda;
 11. Usvajanje Programa poslovanja i finansijskog plana za 2022. godinu;
 12. Donošenje odluke o predlogu za izmenu Statuta UFUS AFA ZAŠTITE;
 13. Razno.

Biće nam drago da se vidimo uz poštovanje svih propisanih epidemioloških mera radi sprečavanja širenja bolesti COVID 19.

Očekujte još obaveštenja putem email-a i telefona.

Dokumenti za Skupštinu biće Vam poslati na vaše email adrese!

Dragi autori, molimo Vas da obavezno dođete na Skupštinu, pratite i poštujte svoja autorska prava uz našu pomoć.

Do skorog viđenja.

Srdačan pozdrav,
Vaša,
UFUS AFA ZAŠTITA


Датум објаве 18.3.22

Назад на вести