UFUS AFA ZAŠTITA

2.4.2020:

UFUS AFA ZAŠTITA obaveštava sve zainteresovane da će, saglasno preporukama i instrukcijama nadležnih organa o organizaciji rada tokom vanrednog stanja usled pandemije COVID-19, zaposleni i radno angažovani u UFUS AFA ZAŠTITI od 26. marta 2020. godine poslove obavljati van prostorija organizacije, odnosno od kuće. Sva komunikacija sa organizacijom obavljaće se elektronskim putem, preko zvanične e-mail adrese UFUS AFA ZAŠTITE office@ufusafazastita.org.rs ili clanovi@ufusafazastita.org.rs , kao i preko stalno aktivnih telefona +381(0)61 8095809 i +381(0)62 1891144. Molimo sve komitente kojima su se vratile poštanske pošiljke poslate na adresu organizacije, da skeniraju sadržaj pošilje i pošalju u elektronskoj formi na office@ufusafazastita.org.rs, kao i da se ovog vida komunikacije zajednički pridržavamo do prekida preduzetih mera (papirnati oblik sačuvajte za kasniju dostavu/razmenu).


Датум објаве 22.4.21

Назад на вести