Вести из организације

Održana sednica Upravnog odbora UFUS AFA ZAŠTITE

Upravni odbor UFUS AFA ZAŠTITE danas je održao redovnu sednicu na kojoj je konstatovan izveštaj o isplaćenim autorskim tantijemama za 2022. godinu, kao i dopuni autorskih tantijema za period 2018-2021. Svi autori koji su prijavili svoja filmska dela dobili su pojedinačne izveštaje sa nazivima dela i brojem njihovih emitovanja u datom obračunskom periodu. Članovi Upravnog […]