Стручна служба

Небојаша Арсић

Руководилац сектора за финансије, ИТ и опште послове

Александар Ивањиков

Референт за евиденцију аутора

Јулија Младеновић

Референт за евиденцију аутора

Мирјана Јевтић

Референт за евиденцију аутора

Младен Милосављевић

Редактор

Божена Матијевић

Хигијеничар

Саша Радојевић

Администратор ИТ Система