Sazivanje VIII redovne sednice Skupštine

Upravni odbor UFUS AFA ZAŠTITE dana 23. maja 2023. godine doneo je odluku o sazivanju VIII redovne sednice Skupštine koja će se održati u sredu, 14. juna 2023. u 12 časova, u MTS dvorani (Dečanska 14), u Beogradu.

Molimo članove Skupštine da prisustvuju sednici i da, poštujući svoja autorska prava i obaveze, omoguće uspešan i kvalitetan rad Organizacije.

UFUS AFA ZAŠTITA – Organizacija filmskih autora Srbije od 2016. godine obavlja delatnost kolektivnog ostvarivanja autorskih prava na filmskim i televizijskim delima u zemlji i inostranstvu. Na osnovu Zakona o autorskom i srodnim pravima RS i dozvole Zavoda za intelektualnu svojinu RS , UFUS AFA ZAŠTITA dobila je, u ime autora, pravo na naknadu od reemitovanja i kablovskog reemitovanja filmskih i televizijskih dela. Naplata autorskih tantijema vrši se od 2018. godine, kada su se stekli zakonski uslovi.

Podeli vesti

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Još vesti iz organizacije