Preporuke autorima i članovima prilikom zaključivanja ugovora sa producentima

Poštovani autori i članovi,

UFUS AFA ZAŠTITA – Organizacija filmskih autora Srbije, u cilju ostvarivanja autorskog imovinskog prava preko organizacije za kolektivno ostvarivanje prava, kao i ostvarivanja prava na potraživanje naknade za sva svoja dela, preporučuje, prilikom zaključivanja ugovora sa proizvođačem videograma (producentom), sledeće:

Organizacija savetuje i preporučuje autorima da kod odredaba predmetnog ugovora kojima se reguliše pitanje ustupanje autorskih imovinskih prava ne ustupe producentu prava na reemitovanje, odnosno kablovsko reemitovanje, to jest da, ako u predlogu ugovora postoji takva odredba, predlože producentu njeno brisanje. Dakle, u predmetnom ugovoru ne bi trebalo da bude predviđeno ustupanje ovih prava autora producentu. 

Takođe, u cilju zadržavanja imovinskih prava autora, Organizacija napominje autorima da ugovor može da sadrži i odredbu koja se odnosi na zadržavanje onih imovinskih prava autora koja se ostvaruju preko organizacije za kolektivno ostvarivanje autorskog prava.

Ukoliko u pogledu zadržavanja navedenih prava autor ne uspe da postigne sporazum sa producentom na način kako je to gore navedeno, Organizacija preporučuje da se ustupanje imovinskih prava ugovori na kraći vremenski period (godinu, dve, tri godine), kao i za teritoriju Republike Srbije. Posle isteka ugovorenog perioda autor može nesmetano da potražuje naknade za reemitovanje, odnosno kablovsko reemitovanje svojih dela.

U Beogradu,

20.10.2022. godine                                                                                         Pravna služba UFUS AFA ZAŠTITE

УФУС АФА ЗАШТИТА – Организација филмских аутора Србије од 2016. године обавља делатност колективног остваривања ауторских права на филмским и телевизијским делима у земљи и иностранству. На основу Закона о ауторском и сродним правима РС и дозволе Завода за интелектуалну својину РС , УФУС АФА ЗАШТИТА добила је, у име аутора, право на накнаду од реемитовања и кабловског реемитовања филмских и телевизијских дела. Наплата ауторских тантијема врши се од 2018. године, када су се стекли законски услови.

Подели вести

Још вести из организације

Вести из организације

Филм “Видеотека” Луке Бурсаћа стиже у биоскопе

Филм „Видеотека“, редитеља и сценаристе, и члана УФУС АФА ЗАШТИТЕ Луке Бурсаћа, који је премијерно приказан на 52. ФЕСТ-у, 25. априла стиже у биоскопе у Београду, Нишу и Новом Саду, а убрзо након тога и широм Србије.

Прочитај више »
Вести из организације

Почело снимање филма “Излет” Ненада Павловића

Почетком априла на Дунаву код Новог Сада почело је снимање филма „Излет“, новог остварења редитеља и члана УФУС АФА ЗАШТИТЕ Ненада Павловића. Реч је о адаптацији истоименог романа чувеног сликара, филмског редитеља и књижевника Миће Поповића. „Излет“

Прочитај више »
Вести из организације

Дарко Лунгулов добитник „Награде града Београда“ за филм о YУ групи

Редитељ и члан УФУС АФА ЗАШТИТЕ Дарко Лунгулов добитник је годишње „Награде града Београда“ за филмско и радио-телевизијско стваралаштво за сценарио и режију филма „YU Група – Тренутак сна“. Ово високо признање биће му уручено на свечаности

Прочитај више »