Preispitivanje spiska reemitovanih filmskih dela

Članovi Komisije su iz svih organa UFUS AFA ZASTITE (iz Saveta autora: P.Bambić, iz Nadzornog odbora: S.Gelineo, iz Upravnog odbora: Ž.Dragojević i direktor A.Ivanjikov) i Komisija treba da preispita spisak reemitovanih filmskih dela i verifikuje dokument Opsti obracun autorske naknade sa svim pripadajucim dokumentima koji su potrebni za tacnost i preciznost samog obracuna naknada za 2018. godinu; zbog toga se 38. sednica UO pomera za sredu 28.10.2020. godine

Podeli vesti

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Još vesti iz organizacije