Poziv za 6. redovnu sednicu aktuelnog saziva Skupštine

23.02.2022

Poštovani članovi,
UFUS AFA ZAŠTITA objavljuje poziv za 6. redovnu sednicu aktuelnog saziva Skupštine.
Skupština će se održati u ponedeljak, 28. marta 2022. u 13h u Beogradu, u bivšem Domu sindikata, sadašnjoj Kombank dvorani na Trgu Nikole Pašića 5.
Dnevni red:
1.Usvajanje zapisnika sa prethodne, 5. sednice Skupštine UFUS AFA ZAŠTITE¬;
2.Donošenje odluka o usvajanju godišnjih izveštaja o radu Upravnog odbora UFUS AFA ZAŠTITE za 2021. godinu;
3.Donošenje odluka o usvajanju godišnjih izveštaja o radu Nadzornog odbora UFUS AFA ZAŠTITE za 2021. godinu;
4.Donošenje odluka o usvajanju godišnjih izveštaja o radu Saveta autora UFUS AFA ZAŠTITE za 2021. godinu;
5.Donošenje odluka o usvajanju godišnjih izveštaja o radu direktora UFUS AFA ZAŠTITE za 2021. godinu;
6.Usvajanje finansijskih izveštaja za 2021. godinu- bilansa stanja, bilansa uspeha, statističkih izveštaja kao i napomene uz finansijske izveštaje;
7.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2021. godinu kao i obračun naknade;
8.Izveštaj o sredstvima izdvojenim za fond za raspodelu autorima u periodu od januara do decembra 2021. godine;
9.Izveštaj o sredstvima izdvojenim za kulturna i socijalna davanja, prigovore i žalbe u periodu od januara do decembra 2021. godine;
10.Usvajanje projekata iz sredstava izdvojenih za kulturna i socijalna davanja za 2022. godinu;
11.Donošenje odluke o raspoređivanju viška prihoda;
12.Usvajanje programa poslovanja i finansijskog plana za 2022. godinu;
13.Razno.
Biće nam drago da se vidimo uz poštovanje svih propisanih epidemioloških mera radi sprečavanja širenja bolesti COVID 19. Očekujte još obaveštenja putem email-a i telefona.
Dokumenti za Skupštinu biće Vam poslati na vaše email adrese!
Dragi autori, molimo Vas da obavezno dođete na Skupštinu, pratite i poštujte svoja autorska prava uz našu pomoć.
Do skorog viđenja.Srdačan pozdrav,
Vaša,
UFUS AFA ZAŠTITA

Podeli vesti

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Još vesti iz organizacije

Materijali za 6. Skupštinu

Dnevni red 6.sednice Skupštine Izveštaj o radu Saveta autora Izveštaj o radu Nadzornog odbora Zapisnik sa 5. sednice Skupštine Izveštaj Direktora za 2021 Godišnji izveštaj