POZIV FILMSKIM AUTORIMA

UFUS AFA ZAŠTITA – Organizacija filmskih autora Srbije

poziva autore da prijave svoja filmska dela koja su reemitovana  u  periodu od  2018. do  2021. godine  i  ostvare svoja zakonom  zagarantovana  prava.

Ukoliko se vaše ime nalazi na spisku ili ste nosilac prava,  odnosno  naslednik  nekog od  pomenutih autora,  možete nas kontaktirati  imejlom na adresu  autor@ufusafazastita.org.rs.

Spisak Autora

UFUS AFA ZAŠTITA – Organizacija filmskih autora Srbije od 2016. godine obavlja delatnost kolektivnog ostvarivanja autorskih prava na filmskim i televizijskim delima u zemlji i inostranstvu. Na osnovu Zakona o autorskom i srodnim pravima RS i dozvole Zavoda za intelektualnu svojinu RS , UFUS AFA ZAŠTITA dobila je, u ime autora, pravo na naknadu od reemitovanja i kablovskog reemitovanja filmskih i televizijskih dela. Naplata autorskih tantijema vrši se od 2018. godine, kada su se stekli zakonski uslovi.

Podeli vesti

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Još vesti iz organizacije