UFUS AFA ZAŠTITA

UFUS AFA ZAŠTITA – Organizacija filmskih autora Srbije

poziva autore da prijave svoja filmska dela koja su reemitovana  u  periodu od  2018. do  2021. godine  i  ostvare svoja zakonom  zagarantovana  prava.

Ukoliko se vaše ime nalazi na spisku ili ste nosilac prava,  odnosno  naslednik  nekog od  pomenutih autora,  možete nas kontaktirati  imejlom na adresu  autor@ufusafazastita.org.rs.

Spisak Autora

Датум објаве 14.3.23

Назад на вести