Potpisan ugovor o saradnji sa makedonskom organizacijom za kolektivno ostvarivanje filmskih autorskih prava

Direktor UFUS AFA ZAŠTITE Stefan Gelineo potpisao je danas u Beogradu Ugovor o saradnji sa predstavnicima makedonske organizacije za kolektivno ostvarivanje filmskih autorskih prava AZAS – generalnim sekretarom AZAS-a Kirilom Gjozevim i predsednikom Nadzornog odbora Dejanom Ilijevim. Sastanku su prisustvovali i predsednik Upravnog odbora UFUS AFA ZAŠTITE Srđan Dragojević, kao i predsednik Nadzornog odbora naše organizacije Dimče Stojanovski.

UFUS AFA ZAŠTITA – Organizacija filmskih autora Srbije od 2016. godine obavlja delatnost kolektivnog ostvarivanja autorskih prava na filmskim i televizijskim delima u zemlji i inostranstvu. Na osnovu Zakona o autorskom i srodnim pravima RS i dozvole Zavoda za intelektualnu svojinu RS , UFUS AFA ZAŠTITA dobila je, u ime autora, pravo na naknadu od reemitovanja i kablovskog reemitovanja filmskih i televizijskih dela. Naplata autorskih tantijema vrši se od 2018. godine, kada su se stekli zakonski uslovi.

Podeli vesti

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Još vesti iz organizacije