UFUS AFA ZAŠTITA

Prema dogovoru koju su postigli predstavnici Fakulteta dramskih umetnosti Univerziteta u Beogradu i UFUS AFA ZAŠTITE, studenti FDU će ubuduće imati mogućnost da, na osnovu izjave koju će im po zahtevu izdavati Fakultet, zadrže imovinska autorska prava na dela nastala tokom školovanja – pravo na reemitovanje i kablovsko reemitovanje – i na taj način ostvare naplatu tantijema.

Ovim dogovorom studenti će ostvarivati svoja prava preko organizacije za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava, odnosno, preko UFUS AFA ZAŠTITE.


Датум објаве 27.11.23

Назад на вести