UFUS AFA ZAŠTITA

Партнери

Србија

Билатерални уговори

Колективне организације, сходно овлашћењима, правима и обавезама које су им додељена кроз њихова национална законодавства, а сходно чл. 5. Бернске конвенције, успостављају међусобну сарадњу у циљу заштите имовинских права својих чланова, праведне, правичне и благовремене расподеле прикупљених накнада од коришћења њихових ауторских дела на територији на којој накнаду прикупља друга колективна организација. УФУС АФА ЗАШТИТА је, на основу додељеног Решења о обављању делатности и одредаба Закона о ауторским и сродним правима Републике Србије, у 2018. години закључила билатералне уговоре о медјусобном заступању са следећим иностраним колективним организацијама (2):

  1. Република Словенија: АИПА, к.о., Шмартинска цеста 152, 1000 Љубљана www.aipa.si (315/1 од 24.12.2018.),
  2. Република Хрватска: ДХФР (Друштво хрватских филмских редатеља), Бошковићева 23, Загреб dhfr.hr (321/1 од 31.12.2018.)

Кровне организације

Society of Audiovisual Authors

International Confederation of Societies of Authors and Composers

  • Медјународна конфедерација друштва аутора и композитора
  • Скраћени назив:ЦИСАЦ
  • www.cisac.org/contact
  • www.cisac.org

Federation of European Film Directors