Оператори

Кабловским операторима

27.3.2020 - Рад у условима ванредног стања и забране кретања

Због ситуације у вези с КОВИД-19 у Србији, УФУС АФА ЗАШТИТА одлаже све директне контакте и састанке до окончања предузетих мера. Осим директних конаката и састанака, све остале активности у сардњи са операторима се редовно одвијају:
прикупљање извештаја, издавање рачуна и књижних одобрења, ИОС, потписивање уговора…

У склопу нормалне и благовремене комуникација са кабловским операторима молимо операторе да се преоријентишу на електронску пошту. Наша
ситуација је тешка због ограничења 65+: молимо вас да нам све документе које сте нам послали кроз поштанске услуге (преко ЈП Пошта Србије) од почетка примена мера опсадног стања и забране кретања, пошаљете као елктронски документ
(текст, скен…) – папирнати облик сачувајте, доћи ће и он на ред. Желимо вам све најбоље, будите паметни и чувајте се.

За све информације позовите Александра Ивањикова на: +381 61 8095809

 

9.10.2019

На 26.седници Управног одбора УФУС АФА ЗАШТИТЕ одржане 4-6.октобра 2019. године, Управни одбор је донео одлуку да продужи период за потписивање Уговора о уступању права кабловског реемитовања филмских дела (кинематографских и телевизијских)
у Србији из репертоара УФУС АФА ЗАШТИТЕ) и донео одлуку о новом сету погодности (детаљније).

30.9.2019

Данас је последњи дан за потписивање уговора и стицање погодности (детаљније)…

 

17.9.2019

Позив Кабловским Операторима Који Нису Потписали Уговор О Уступању Права Кабловског Реемитовања Филмских Дела (Кинематографских И Телевизијских) У Србији Из Репертоара Уфус Афа Заштите (отворити)

30.12.2017 - Poziv kablovskim operatorima

Поштовани, Као што вам је познато, рад је започела УФУС АФА ЗАШТИТА – Организација филмских аутора Србије, организација која обавља делатност колективног остваривања ауторских права филмских аутора у погледу кабловског реемтовања флмских
дела (кинематографских и телевизијских) на територији Србије. С обзиром да у оквиру своје делатности користите филмска дела из репертоара УФУС АФА ЗАШТИТЕ, ваша законска обавеза је да поседујете неискључива права за реемитовање филмских
дела на територији Србије. Овим путем вас позивамо да потписивањем уговора обезбедите ова права и приступите извршавању својих обавеза према УФУС АФА ЗАШТИТИ, односно према домаћим и страним филмским ауторима. У прилогу вам достављамо
детаљније информације, као и Упитник за припрему уговора који молимо да попуните, оверите и вратите поштом на нашу адресу до 15. јануара 2018. године: УФУС АФА ЗАШТИТА Теразије 26 11000 Београд Желимо Вам срећне празнике и пуно пословног
успеха у 2018. години.

Прилог 1

Прилог 2

Прилог 3 (Упитник)

 

24.12.2017. -

Поштована/и,

Обраћамо вам се у намери да вам скренемо пажњу на обавезе које кабловски оператори имају према ауторима филмских дела (кинематографским и телевизијским), односно према УФУС АФА ЗАШТИТИ, као организацији која их заступа, а које проистичу из Закона о ауторском и сродним правима („Службени гласник РС бр.104/2009, 99/2011, 119/2012 и 29/2016 – одлука УС).

Желимо да Вас подсетимо:
 1. да је УФУС АФА ЗАШТИТА поседује одобрење за обављање делатности колективног остваривања ауторских права филмских аутора у погледу кабловског реемитовања флмских дела (кинематографских и телевизијских) у Србији, дато решењем Завода за интелектуалну својину Републике Србије (990 Број: 021-2016/9834 -05 од 29. децембра 2016. године).
 2. да преговори са репрезентативним удружењем кабловских оператора у Србији нису резултирали споразумом, те је Управни одбор УФУС АФА ЗАШТИТЕ усвојио (Предлог) Тарифе накнада за кабловско реемитовање филмских дела (кинематографских и телевизијских) у Србији које наплаћује УФУС АФА ЗАШТИТА (број 52 од 12.10.2017. године), и предао га Заводу за интелектуалну својину РС.
 3. да је Завод за интелектуалну својину Републике Србије решењем 990 Број: 2017/28763 -05 од 21. новембра 2017. године дао сагласност за примену ове Тарифе.
 4. да је УФУС АФА ЗАШТИТА информисала јавност и операторе о висини накнада, начином њихових обрачунавања и начином примене, информацијом у Службеном гласнику бр. 112 од 15.децембра 2017. године (4768) чиме је дефинисан почетак важења и датум примене Тарифе. (читај даље)

 

15.12.2017

Тарифа накнада за кабловско реемитовање филмских дела (кинематографских и телевизијских) у Србији које наплаћује УФУС АФА ЗАШТИТА – Организација филмских аутора Србије

21.06.2017.

Информација директора члановима Управног одбора УФУС АФА ЗАШТИТЕ:

Поштована/и,

Данас је одржан 7. састанак у оквору преговора са кабловским операторима. Били су присутни представаници СББ, Телекома, ПоштаНЕТ, репрезентативног удружења ПУКОС и удружења УКОШ; са наше стране Зоран Симјановић, председник УО, Стефан Гелинео, председник Надзорног одбора, и ја. Данас је био и 107. дан периода преговора (законски рок је 60 дана + 3 договорена продужетка по 15 дана + 2 дана).

Од самог почетка преговора било је јасно да имамо два супротсављена концепта основице (њихов: приход од дистрибуције медијских садржаја вс. наш: број претплатника x претплата), уз њихово стално инсистирање да је број претплатника (по оператору) пословна тајна на нивоу државе (?!) и да никакав договор не може бити постигнут по том основу.

Испитивали смо њихов модел кроз симулације, упоредјивали европску праксу и искуства, предлагали стимулације… Наша страна је уложила максимални напор да пронадјемо решење које би свима одговарало, односно компромис у коме би сви били најмање оштећени.

На крају, никакав договор није постигнут, односно постигнут је договор да нема договора, тако да ће Завод за интелектуалну својину ипак морати да се укључи. Опширније на УО.

С изразима поштовања, А.Ивањиков“

 

21.06.2017.

7. састанак у преговорима о Тарифи накнада за кабловску ретрансмисију филмских дела (кинематографских и телевизијских) у Србији

Уводна тема је била кровно оптерећење кабловских оператора: они су изнели свој став да је преволико уз укључивања процената накнаде за филмске ауторе (и евентуална будућа оптерећења за глумце и продуценте), упоредјујући тај проценат са процентом у земљама у окружењу и њиховим БДП (уз евентуални будући поступак за ревалоризацију висине појединачног издвајања за ауторску накнаду по разним основама; представници УФУС АФА ЗАШТИТЕ су тврдили да је то оптерећење у реду, али да је баш упоредјујући БДП у Србији и окружењу претплата у Србији превисока. И даље су се као непомирлливи ставови помињале разлике у одредјивању основице (приход вс. број претплатника x претплата) и последично, висина свих накнада. Оператори су и даље инсистирали на пословној тајни за број претплатника као елемента од кога неће одустати, УФУС АФА ЗАШТИТА је инсистирала на поверљивости и чувању података, предлажући аудиторну организацију или појединца као медијатора у вези података.

Као алтернатива се помињао РАТЕЛ и његова ТРЖИШНА АНАЛИЗА… , употреба ГИФ6 и ГИТ6 образаца, са свим ограничењима која тренутно постоје у примени РАТЕЛових документима. Обе стране су истакле значај заједничких промотивних акција и промоција у циљу ширења тржишта и заштите филмских аутора, али уз строга правила одредјивања и контроле врсте, трајања и висине повластица за нове претплатнике.

Састанак, а уједно и преговори, завршени су констатацијом да је, упркос жељи обе стране да се договор постигне и споразум закључи, у овом тренутку немогуће превазићи разлике у одредјивању основице (и последично свих осталих елемената тарифе) те да ће Управни одбор УФУС АФА ЗАШТИТЕ формулисати свој предлог Тарифе и проследитити га Заводу за интелектуалну средину на сагласност.

 

30.05.2017.

6. састанак у преговорима о Тарифи накнада за кабловску ретрансмисију филмских дела (кинематографских и телевизијских) у Србији

Кабловски оператори су инсистирали на прихватању ГИФ6 обасца (приход) као основицу за одредјивање тарифе, потенцирајући значај ГИФ6 обрасца као службеног документа. Друга страна је поновила да приход, према мишљењу Завода, није основица за тарифу, али да су вољни да размотре и то решење (поготово примену ГИТ6 обрасца); поменувши промотивне акције када месецима нема ни прихода ни фактурисаног прихода… и да се оператори боре за медјусобно боље тржишно позиционирање на уштрб, измедју осталих, и филмских аутора.

Представници УФУС АФА ЗАШТИТЕ су такодје подсетили на анкету (12 питања) управо ради упоредјивања основице и процената накнада, као и да је УФУС АФА ЗАШТИТА приликом предлагања свог процента водила рачуна о комплексности филмског дела у односу на музичко дело и заступљености филмских дела у програмима који се реемитују, као и висини кровног оптерећења за оператора. Закључак је да су европски модели разнообразни, а поготово модели у окружењу, као и да су примењују различити параметри.

На крају састанка је договорено да стране у преговорима изанализирају презентиране податке и садржаје, да су додирнуте есенцијалне теме и изнесени опипљиви предлози и да се о томе расправља на следећем састанку.

Кроз накнадну електронску комуникацију, констатована је заједничка жеља у погледу стварања обострано прихватљиве платформе за одредјивање тарифе накнада за кабловско реемитовање филмских дела у Србији, а као нови рок за постизање договора одредјен је 19. јун 2017. године.

 

18.05.2017.

5. састанак у преговорима о Тарифи накнада за кабловску ретрансмисију филмских дела (кинематографских и телевизијских) у Србији
 1. састанак у преговора о Тарифи накнада за кабловско реемитовање филмских дела одржан је 18.05.2017. године. Састанак је протекао у дискусији о валидности РАТЕЛ-ових докумената за основице за одредјивање тарифа (приход оператора, према кабловским операторима) и још једном искристалисао супротне позиције преговарача (број претплатника x претплата, према УФУС АФА ЗАШТИТИ). Одлазак представника Телекома после неспоразума око третмана ИПТВ покренуло је питање оквира делатности УФУС АФА ЗАШТИТЕ (у односу на систем дотура сигнала), али се и дискусија о дефинисању основице и висини наставила. И ако није дошло до приближавања ставова, накнадно је кроз електронску комуникацију, констатована заједничка жеља у погледу покушаја стварања обострано прихватљиве платформе за одредјивање тарифе накнада за кабловско реемитовање филмских дела у Србији, те су обе стране, као нови рок за постизање договора одредиле 5. јун 2017. године.

Одмах по завршетку састанка УФУС АФА ЗАШТИТА је свим преговарачима електронском поштом доставила потпуни скен Решења Завода за интелектуалну својину Републике Србије 990 број 021-2016/9834-05 од 29.12.2016. године, којим је УФУС АФА ЗАШТИТИ издата дозвола за обављање делатности колективног остваривања имовинских права аутора и носилаца ауторског права на филмским делима (кинематографским и телевизијским) у Републици Србији.

 

15.05.2017.

4. састанак у преговорима о Тарифи накнада за кабловску ретрансмисију филмских дела (кинематографских и телевизијских) у Србији
 1. састанак није одржан због недоласка комплетне супротне стране из нама непознатих разлога, без упозорења, најаве или накнадног објашњења (учесници преговора са стране УФУС АФА ЗАШТИТЕ су уредно били у просторијама УФУС АФА ЗАШТИТЕ у договореном термину). Лична спреченост г. А.Беднарика присуствовању овом састанку (уз извињење које смо искрено прихватили) није требало да буде разлог за неприсуствовање осталих учесника, поготово уз најаву евентуалног доласка финансијског директора СББ.

 

5.05.2017

3. састанак у преговорима о Тарифи накнада за кабловску ретрансмисију филмских дела (кинематографских и телевизијских) у Србији

Дан уочи одржавања 3. састанка (5.05.2017.) ПУКОС је УФУС АФА ЗАШТИТИ послао свој предлог (и осталих преговарача са његове стране) ТАРИФА НАКНАДА… и о оба предлога се широко дискутовало на 3. седници одржаној 5.5.2017. године. Уважавајући изражене разлике у приступу, обе стране су се на крају ипак сагласиле да постоји и јасно изражена жеља и спремност да се преговори наставе и да се покуша доћи до решења које би било прихватљиво за обе стране.

С обзиром да је 5. маја истицао рок за завршетак преговора, заједнички је предложено да нови рок (1. продужење) за постизање договора буде је 22. мај 2017. године, да се о продужењу преговора обавести Завод за интелектуалну својину, а следећи састанак је заказан за 15. мај 2017. године.

 

28.04.2017.

2. састанак у преговорима о Тарифи накнада за кабловску ретрансмисију филмских дела (кинематографских и телевизијских) у Србији

Састанак није одржан због заузетости представника ПУКОС-а, али је скуп искоришћен за неформалну комуникацију и размену мишљења. Нови термин састанка треба да одреде представници ПУКОС-а.

 

22.04.2017.

УФУС АФА ЗАШТИТА је свим преговарачима доставила елементе свог ПРЕДЛОГА ТАРИФЕ НАКНАДА, као и принт сцреен дела Заводовог Решења о давању сагласности за обављање делатности колективног остваривања имовинских права аутора и носилаца ауторског права на филмским делима, а који се односи на улогу и присутност СОКОЈА.

 

10.04.2017.

1. састанак у преговорима о Тарифи накнада за кабловску ретрансмисију филмских дела (кинематографских и телевизијских) у Србији
Састанку су присуствовали представниции:
  • POSLOVNO UDRUŽENJE KABLOVSKIH OPERATERA – PUKOS Milentija Popovića 9, 11000 Beograd
  • СЕРБИА БРОАДБАНД – СРПСКЕ КАБЛОВСКЕ МРЕЖЕ Д.О.О. Зорана Дјиндјића 8а, Београд
  • ЈП „ПОШТА СРБИЈЕ“ РЈ „Пошта НЕТ“ Катићева 14-18, 11000 Београд, ПАК 111515
  • ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ А.Д. Таковска 2, 11000 Београд
  • УДРУЖЕЊЕ КАБЛОВСКИХ ОПЕРАТЕРА ЗА ШИРОКОПОЈАСНЕ  СЕРВИОС– УКОШ 27.Марта 36, 11000 Београд

Као део екипе УФУС АФА ЗАШТИЕ састанку су присуствовали и директор и чланови стручних служби СОКОЈА (на основу Уговора о пословној сарадњи). Представник ПУКОС-а је изразио своје и незадовољство осталих преговарача због присуства представника СОКОЈ-а, те је састанак пркинут уз обавезу УФУС АФА ЗАШТИТЕ да свима достави свој предлог Тарифе, као и документа о валидности СОКОЈевог присуства.

22.03.2017.

Prijave kablovskih kablovskih operatora za učešće u pregovorima o Tarifi naknada za kablovsku retransmisiju filmskih dela (kinematografskih i televizijskih) u Srbiji

U predvidjenom roku prijave su dostavili:
 • POSLOVNO UDRUŽENJE KABLOVSKIH OPERATERA – PUKOS Milentija Popovića 9, 11000 Beograd
 • SERBIA BROADBAND – SRPSKE KABLOVSKE MREŽE D.O.O. Zorana Djindjića 8a, Beograd
 • JP „POŠTA SRBIJE“ RJ „Pošta NET“ Katićeva 14-18, 11000 Beograd, PAK 111515
 • PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE „TELEKOM SRBIJA“ A.D. Takovska 2, 11000 Beograd
 • UDRUŽENJE KABLOVSKIH OPERATERA ZA ŠIROKOPOJASNE SERVISE – UKOŠ 27.Marta 36, 11000 Beograd

6.03.2017.

Позив кабловским операторима за учешће у преговорима о Тарифи накнада за кабловску ретрансмисију филмских дела (кинематографских и телевизијских) у Србији
Објављен

У Службеном гласнику РС број 017/2017 (6.3.2017), У дневном листу Политика дана 2.3.2017. године, и На сајту организације (7.3.2017)

На основу члана 173. Закона о ауторском и сродним правима („Службени гласник РС“, број 104/2009, 99/2011 и 119/2012),

УФУС АФА ЗАШТИТА – Организација филмских аутора Србије, Београд, Теразије 26,

којој је решењем Завода за интелектуалну својину Републике Србије 990 број 021-2016/9834-05 од 29. децембра 2016. године („Службени гласник РС“, број 10/2017) издата дозвола за обављање делатности колективно остваривање имовинских права аутора и носилаца ауторског права на филмским делима (кинематографским и телевизијским)

објављује

П О З И В

следећим корисницима да доставе пријаве за учествовање у преговорима о Тарифи накнада за кабловско реемитовање филмских дела (кинематографских и телевизијских) из репертоара УФУС АФА ЗАШТИТЕ:

Репрезентативном удружењу корисника из области кабловског рееемитовања медијских садржаја. Као репрезентативно удружење кабловских оператера сматра се оно удружење корисника које на територији Републике Србије представља већину корисника из области кабловског реемитовања медијских садржаја, односно оно коме је репрезентативност призната на основу других прописа. Ако нема таквог удружења, репрезентативност ће се утврђивати на основу броја корисника које удружење представља, активности удружења, степена организованости удружења и слично.

Пријава мора да садржи: назив репрезентативног удружења корисника, име лица за контакт, адресу, ПИБ, матични број, доказ да представља већину корисника из реда кабловског реемитовања медијског садржаја, односно доказ да му је репрезентативност призната на основу других прописа. Разматраће се само потпуне пријаве. Осталим индивидуалним корисницима у области кабловског реемитовања медијских садржаја. Пријава мора да садржи: назив кабловског оператера, име лица за контакт, адресу, ПИБ и матични број. Разматраће се само потпуне пријаве.

Рок за подношења пријава је 15 дана од дана објаве овог позива у „Службеном гласнику РС“. Пријаве на преговоре о тарифи поднети у писаној или електронској форми на адресу организације УФУС АФА ЗАШТИТА – Теразије 26, Београд или оффице@уфусафазастита.орг.рс.

Све додатне информације могу се добити на телефону 011/2686-351

Председник Управног одбора УФУС АФА ЗАШТИТЕ

Зоран Симјановић, с.р.

 

Podeli:

Više vesti...