Održana VIII redovna sednica Skupštine UFUS AFA ZAŠTITE

UFUS AFA ZAŠTITA – Organizacija filmskih autora Srbije, održala je 14. juna VIII redovnu sednicu Skupštine kojom je predsedavao Darko Bajić i donela niz odluka od velike važnosti za budući rad naše organizacije.

Usvojen je Godišnji izveštaj za 2022. godinu koji definiše vrednost boda, a na osnovu koga se vrši isplata autorskih tantijema, doneta je odluka i o uvećanju boda za period 2018-2021, usvojen je Pravilnik za socijalna i kulturna davanja, doneta je i odluka o isplati pomoći penzionerima, usvojeni izveštaji o radu Upravnog i Nadzornog odbora, kao i Saveta autora, a usvojen je i Finansijski plan za 2023. godinu.

Članovi Skupština su, pored ostalog, dali saglasnost Organizaciji za podnošenje zahteva Zavodu za intelektualnu svojinu za dozvolu za javno saopštavanje, saglasanost na ugovore sa rumunskom i makedonskom organizacijom za kolektivno ostvarivanje prava, kao  i sa međunarodnom organizacijom za kolektivno ostvarivanje prava AVACl.

Osim naših članova, zasedanju Skupštine UFUS AFA ZAŠTITE prisustvovala je predstavnica Zavoda za intelektualnu svojinu Sandra Jovanović, kao i novoizabrani v.d. Filmskog centra Srbije Ivan Karl.

UFUS AFA ZAŠTITA – Organizacija filmskih autora Srbije od 2016. godine obavlja delatnost kolektivnog ostvarivanja autorskih prava na filmskim i televizijskim delima u zemlji i inostranstvu. Na osnovu Zakona o autorskom i srodnim pravima RS i dozvole Zavoda za intelektualnu svojinu RS , UFUS AFA ZAŠTITA dobila je, u ime autora, pravo na naknadu od reemitovanja i kablovskog reemitovanja filmskih i televizijskih dela. Naplata autorskih tantijema vrši se od 2018. godine, kada su se stekli zakonski uslovi.

Podeli vesti

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Još vesti iz organizacije