UFUS AFA ZAŠTITA

Poštovani članovi,

Obaveštavamo vas da je dana 6.12.2022. godine uspešno održana VII redovna sednica aktuelnog saziva Skupštine UFUS AFA ZAŠTITE, na kojoj su usvojene sve tačke dnevnog reda, osim tačke br. 7, koja se odnosi na izmenu Statuta, za koju nije postignut kvorum.

Zahvaljujemo se svim članovima koji su prisustvovali sednici i omogućili rad Skupštine. Nadamo se da ćemo i u budućnosti, uz vaše aktivno prisustvo, uspešno raditi u cilju zaštite i ostvarivanja kolektivnih autorskih prava naših filmskih autora.


Датум објаве 8.12.22

Назад на вести