Održana VII redovna sednica aktuelnog saziva Skupštine UFUS AFA ZAŠTITE

Poštovani članovi,

Obaveštavamo vas da je dana 6.12.2022. godine uspešno održana VII redovna sednica aktuelnog saziva Skupštine UFUS AFA ZAŠTITE, na kojoj su usvojene sve tačke dnevnog reda, osim tačke br. 7, koja se odnosi na izmenu Statuta, za koju nije postignut kvorum.

Zahvaljujemo se svim članovima koji su prisustvovali sednici i omogućili rad Skupštine. Nadamo se da ćemo i u budućnosti, uz vaše aktivno prisustvo, uspešno raditi u cilju zaštite i ostvarivanja kolektivnih autorskih prava naših filmskih autora.

UFUS AFA ZAŠTITA – Organizacija filmskih autora Srbije od 2016. godine obavlja delatnost kolektivnog ostvarivanja autorskih prava na filmskim i televizijskim delima u zemlji i inostranstvu. Na osnovu Zakona o autorskom i srodnim pravima RS i dozvole Zavoda za intelektualnu svojinu RS , UFUS AFA ZAŠTITA dobila je, u ime autora, pravo na naknadu od reemitovanja i kablovskog reemitovanja filmskih i televizijskih dela. Naplata autorskih tantijema vrši se od 2018. godine, kada su se stekli zakonski uslovi.

Podeli vesti

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Još vesti iz organizacije