Održana sednica Upravnog odbora UFUS AFA ZAŠTITE

Upravni odbor UFUS AFA ZAŠTITE danas je održao redovnu sednicu na kojoj je konstatovan izveštaj o isplaćenim autorskim tantijemama za 2022. godinu, kao i dopuni autorskih tantijema za period 2018-2021.

Svi autori koji su prijavili svoja filmska dela dobili su pojedinačne izveštaje sa nazivima dela i brojem njihovih emitovanja u datom obračunskom periodu.

Članovi Upravnog odbora razgovarali su i o drugim temama važnim za članove UFUS AFA ZAŠTITE, kao i budućem radu do kraja godine.

UFUS AFA ZAŠTITA – Organizacija filmskih autora Srbije od 2016. godine obavlja delatnost kolektivnog ostvarivanja autorskih prava na filmskim i televizijskim delima u zemlji i inostranstvu. Na osnovu Zakona o autorskom i srodnim pravima RS i dozvole Zavoda za intelektualnu svojinu RS , UFUS AFA ZAŠTITA dobila je, u ime autora, pravo na naknadu od reemitovanja i kablovskog reemitovanja filmskih i televizijskih dela. Naplata autorskih tantijema vrši se od 2018. godine, kada su se stekli zakonski uslovi.

Podeli vesti

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Još vesti iz organizacije