Održana je 37. sednica Upravnog odbora

Održana je 37. sednica Upravnog odbora u proširenom sastavu, uz prisustvo predsednika Nadzornog odbora i Saveta autora. Donete su odluke o korigovanju (povećanju) iznosa za rasplatu 2018. i 2019. godina. Formirana je komisija koja treba da do petka 23. oktobra preispita spisak reemitovanih filmskih dela…
Za petak 23. oktobra je zakazana 38. sednica Upravnog odbora na kojoj će se ponovo odlučivati o Opštem obračunu autorskih naknada po osnovu reemitovanja filmskih (kinematografskih i televizijskih) dela za 2018. godinu.

Podeli vesti

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Još vesti iz organizacije