Održan sastanak osnivača UFUS AFA ZAŠTITE na temu zaštite autorskih prava

Predstavnici osnivača UFUS AFA ZAŠTITE – Udruženje filmskih umetnika Srbije (UFUS), Srpska asocijacija snimatelja (SAS), Udruženje scenarista Srbije, Asocijacija filmskih reditelja i Dokumentaristi Srbije (DOK SRBIJA) – održali su danas sastanak na temu zaštite autorskih prava. Prisutni su sa advokatom naše organizacije Stevanom Pajovićem, iz advokatske kancelarije „T-S Legal“, razgovarali o svim važnim pitanjima i načinima zaštite autorskih prava.

Predstavnici strukovnih organizacija će svojim članovima preneti dobijene savete i smernice, a u cilju ostvarivanja autorskog imovinskog prava preko UFUS AFA ZAŠTITE, kao i ostvarivanja prava na potraživanje naknade za svoja dela.

UFUS AFA ZAŠTITA – Organizacija filmskih autora Srbije od 2016. godine obavlja delatnost kolektivnog ostvarivanja autorskih prava na filmskim i televizijskim delima u zemlji i inostranstvu. Na osnovu Zakona o autorskom i srodnim pravima RS i dozvole Zavoda za intelektualnu svojinu RS , UFUS AFA ZAŠTITA dobila je, u ime autora, pravo na naknadu od reemitovanja i kablovskog reemitovanja filmskih i televizijskih dela. Naplata autorskih tantijema vrši se od 2018. godine, kada su se stekli zakonski uslovi.

Podeli vesti

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Još vesti iz organizacije