UFUS AFA ZAŠTITA

Комисија за припремање измена Статута и Плана расподеле УФУС АФА ЗАШТИТЕ, коју је недавно оформио Управни одбор организације, одржала је данас први радни састанак.

Комисија ће у наредном периоду дефинисати предлоге за промену појединих чланова Статута организације, али и измена Плана расподеле, а са циљем ефикаснијег рада организације и бољег статуса наших чланова. Поменути предлози ће бити разматрани на наредној Скупштини УФУС АФА ЗАШТИТЕ. 

Чланови ове комисије су: Срђан Драгојевић, Срдан Голубовић, Дарко Бајић, Предраг Перишић, Ивана Кроња, Јована Николић, Предраг Бамбић, Драган Маринковић, Бранислав Милошевић, Димче Стојановски, Балша Ђого и Стефан Ђелинео.


Датум објаве 29.2.24

Назад на вести