Održan e-sastank Komisije

03.11.2020.

Održan e-sastank Komisije na kome je jednoglasno je usvojen revidirani
spisak filmskih dela i TV kanali za potrebe izrade novog Opsteg i
Pojedinacnog obracuna autorskih naknada u 2018.

Podeli vesti

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Još vesti iz organizacije