Обрасци

Листа реемитованих дела

Списак реемитованих дела можете видети овде:

 

Листа неидентификованих аутора на делима из 2018, 2019, 2020 и 2021

Списак неидентификованих аутора на делима можете да видите овде:

Лица која су ауторство стекла путем примене Закона о ауторском и сродним правима РС дужна су да приложе решење оставинске расправе или овлашћење оверено код јавног бележника.