Obrasci

Lica koja su autorstvo stekla putem primene Zakona o autorskom i srodnim pravima RS dužna su da prilože rešenje ostavinske rasprave ili ovlašćenje overeno kod javnog beležnika.