O Nama

Čime se bavi Ufus Afa Zaštita?

Organizacija filmskih autora Srbije je neprofitna organizacija čiji je cilj kolektivno ostvarivanje imovinskih autorskih prava filmskih autora i drugih nosilaca prava. UFUS AFA ZAŠTITA štiti prava filmskih (i televizijskih): reditelja, scenarista, snimatelja i autora animiranih filmova na osnovu ugovora koji su oni sklopili sa UFUS AFA ZAŠTITOM ili na osnovu Zakona o autorskom i srodnim pravima RS (kompozitori svoja prava ostvaruju preko SOKOJA). Na osnovu ovlašćenja koja su joj nosioci prava /autori ugovorom preneli, UFUS AFA ZAŠTITA zaključuje ugovore sa korisnicima filmskih dela (kablovskim reemiterima medijskih sadržaja), izdaje dozvole i propisuje uslove za korišćenje filmskih dela i za to od korisnika naplaćuje odgovarajuću autorsku naknadu.Ova prikupljena sredstva raspodeljuju se, prema Pravilniku o raspodeli, domaćim i autorima iz celog sveta, čija se filmska dela (kinematografska i televizijska) kablovski reemituju na teritoriji Republike Srbije.

Matični broj: 28156286

PIB: 108724895

Tekući račun: 205-213815-07 Komercijalna banka a.d.