UFUS AFA ZAŠTITA

О Нама

Чиме се бави Уфус Афа Заштита?

Организација филмских аутора Србије је непрофитна организација чији је циљ колективно остваривање имовинских ауторских права филмских аутора и других носилаца права. УФУС АФА ЗАШТИТА штити права филмских (и телевизијских): редитеља, сценариста, сниматеља и аутора анимираних филмова на основу уговора који су они склопили са УФУС АФА ЗАШТИТОМ или на основу Закона о ауторском и сродним правима РС (композитори своја права остварују преко СОКОЈА). На основу овлашћења која су јој носиоци права /аутори уговором пренели, УФУС АФА ЗАШТИТА закључује уговоре са корисницима филмских дела (кабловским реемитерима медијских садржаја), издаје дозволе и прописује услове за коришћење филмских дела и за то од корисника наплаћује одговарајућу ауторску накнаду.Ова прикупљена средства расподељују се, према Правилнику о расподели, домаћим и ауторима из целог света, чија се филмска дела (кинематографска и телевизијска) кабловски реемитују на територији Републике Србије.

Матични број: 28156286
ПИБ: 108724895
Текући рачун: 205-213815-07 Комерцијална банка а.д.