Dnevni red VIII sednice Skupštine UFUS AFA ZAŠTITE

Na sednici Upravnog odbora, održanoj 02.06.2023. godine, utvrđen je dnevni red VIII redovnog zasedanja Skupštine UFUS AFA ZAŠTITE — Organizacije filmskih autora Srbije, koja će se održati 14.06.2023. u 12 časova, u MTS dvorani (Dečanska 14), u Beogradu.

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje zapisnika sa prethodne, VII sednice Skupštine UFUS AFA ZAŠTITE;
 2. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o radu Upravnog odbora za 2022. godinu;
 3. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o radu Nadzornog odbora za 2022. godinu;
 4. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o radu Saveta autora za 2022. godinu;
 5. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju i izveštaja revizora;
 6. Donošenje odluke o godišnjem obračunu naknade za 2022. godinu sa obrazloženjem elemenata godišnjeg obračuna naknade i vrednosti boda za 2022. godinu;
 7. Donošenje odluke o korekciji vrednosti boda za 2018, 2019, 2020. i 2021. godinu sa prilogom;
 8. Razmatranje i usvajanje Finansijskog plana poslovanja za 2023. godinu;
 9. Dobijanje saglasnosti Skupštine za podnošenje zahteva Zavodu za intelektualnu svojinu za dozvolu za javno saopštavanje;
 10. Razmatranje i usvajanje Pravilnika za socijalna davanja;
 11. Razmatranje i usvajanje Pravilnika za kulturna davanja;
 12. Ugovor sa rumunskom organizacijom za kolektivno ostvarivanje prava (DAClN SARA);
 13. Ugovor sa međunarodnom organizacijom za kolektivno ostvarivanje prava (AVACl);
 14. Odluka Skupštine o izboru revizora UFUS AFA ZAŠTITE za 2023. godinu;
 15. Odluka o oročivanju novčanih sredstava;
 16. Odluka o isplati pomoći penzionerima;
 17. Odluka o dodeli novogodišnjih paketića deci članova;
 18. Razno.

Poštovani članovi,
još jednom vas pozivamo da prisustvujete VIII redovnoj sednici Skupštine.

Vaša,
UFUS AFA ZAŠTITA,
Organizacija filmskih autora Srbije.

UFUS AFA ZAŠTITA – Organizacija filmskih autora Srbije od 2016. godine obavlja delatnost kolektivnog ostvarivanja autorskih prava na filmskim i televizijskim delima u zemlji i inostranstvu. Na osnovu Zakona o autorskom i srodnim pravima RS i dozvole Zavoda za intelektualnu svojinu RS , UFUS AFA ZAŠTITA dobila je, u ime autora, pravo na naknadu od reemitovanja i kablovskog reemitovanja filmskih i televizijskih dela. Naplata autorskih tantijema vrši se od 2018. godine, kada su se stekli zakonski uslovi.

Podeli vesti

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Još vesti iz organizacije