Ufus Afa Zaštita - Vesti

Vesti iz organizacije...

ZAKAZANA 38. SEDNICA UPRAVNOG ODBORA (ZOOM)

05.12.2020. Podpredsednik UO Srdan Golubovič je zakazao 38. sednicu Upravnog odbora(zoom) za 8.12.2020. godine u 18h.Dnevni red: Izveštaj Komisije za verifikaciju Opšteg (pojedinačnog) obračuna Opšti obračun za autorske naknade za 2018 godinu Razno

Pročitaj više...

Održan e-sastanak Komisije za dopunu spiska

09.11.2020. Održan e-sastanak Komisije na kome je izvršena dopuna spiska filmskihdela i TV kanali za potrebe izrade Opsteg i Pojedinacnog obracunaautorskih naknada u 2018. god. redigovanog i utvrdjenog na drugomsastanku odrzanom 3. novembra 2020. godine.

Pročitaj više...

Održan e-sastank Komisije

03.11.2020. Održan e-sastank Komisije na kome je jednoglasno je usvojen revidiranispisak filmskih dela i TV kanali za potrebe izrade novog Opsteg iPojedinacnog obracuna autorskih naknada u 2018.

Pročitaj više...

Održan sastanak Komisije

Održan je sastanak Komisije na kome je usvojena metodologija rada i direktno obradjen deo TV programa. Uvidevši obim potrebne kontrole, u dogovoru sa potpredsednikom Upravnog odbora Srdanom Golubovićem, sa žaljenjem otkazujemo najavljenu 38. sednicu UO (sreda, 28.10. u 13 sati) i

Pročitaj više...

Preispitivanje spiska reemitovanih filmskih dela

Članovi Komisije su iz svih organa UFUS AFA ZASTITE (iz Saveta autora: P.Bambić, iz Nadzornog odbora: S.Gelineo, iz Upravnog odbora: Ž.Dragojević i direktor A.Ivanjikov) i Komisija treba da preispita spisak reemitovanih filmskih dela i verifikuje dokument Opsti obracun autorske naknade sa

Pročitaj više...

Održana je 37. sednica Upravnog odbora

Održana je 37. sednica Upravnog odbora u proširenom sastavu, uz prisustvo predsednika Nadzornog odbora i Saveta autora. Donete su odluke o korigovanju (povećanju) iznosa za rasplatu 2018. i 2019. godina. Formirana je komisija koja treba da do petka 23. oktobra preispita

Pročitaj više...

Zakazana 37. sednica UO

Za utorak 13.10.2020 je zakazana 37. sednica UO. Najvažnija tačka dnevnog reda je usvajanje Opšteg obračuna autorskih naknada po osnovu reemitovanja filmskih dela (kinematografskih i televizijskih) za 2018. godinu.Isplata naknada autorima i nosiocima prava za 2018.godinu izvršiće se na osnovu pojedinačnih

Pročitaj više...

Hvala svima

Hvala svima koji su se telefonom interesovali i svima koji su poslali dopune podataka, u nedelju 11.10.2020 ćemo izvršiti novi presek i podsetiti zaboravne.

Pročitaj više...

VAŽNO

5.10.2020 Novi obrasci za lične podatke članova (neophodni za isplatu ličnog obračuna).

Pročitaj više...