UFUS AFA ZAŠTITA
Organizacija filmskih autora Srbije
UFUS AFA PROTECTION
Serbian Film Authors Organisation

   

Početna O nama   Pravni osnov   Dokumenti   Partneri   Obrasci   Članovi   Vesti   FAQ   Kontakt   English
     
Zakonska akta RS

Odluke i akta
UFUS AFA ZAŠTITE

ODLUKE I AKTA UFUS AFA ZAŠTITE

 

Osnovni akti:

Ostale odluke Upravnog odbora:

Ostale odluke Skupštine

   

Ostale odluke Nadzornog odbora

Ostale odluke Saveta autora

Ostale odluke Direktora

  

Godišnji izveštaji