UFUS AFA ZAŠTITA

У Србији данас успешно ради осам организација за колективно остваривање ауторског и сродних права, међу којима је и УФУС АФА ЗАШТИТА, тако да су практично све категорије аутора и носилаца сродних права сада у систему колективног остваривања права – наводи се у Годишњем извештају Завода за интелектуалну својину за 2023. годину.

Ове организације су у току 2022. прикупиле 14.2 милиона евра за све репертоаре, што је за неких 4,7% више него претходне 2021. године.

Према овом извештају Завода, ако се гледа удео прихода наших колективних организација у стварању нашег бруто домаћег производа, Србија заузима високо 22. место у свету, са учешћем од 0,024%, док је светски просек 0,011%.


Датум објаве 12.6.24

Назад на вести