Предлог уговора

између аутора и продуцента

ПОЗИВ ФИЛМСКИМ АУТОРИМА

УФУС АФА ЗАШТИТА – Организација филмских аутора Србије
позива ауторе да пријаве своја филмска дела која су реемитована у периоду од 2018. до 2021. године и остваре своја законом загарантована права.
Уколико се ваше име налази на списку или сте носилац права, односно наследник неког од поменутих аутора, можете нас контактирати имејлом на адресу

autor@ufusafazastita.org.rs.

Листе реемитованих дела

Листу реемитованих филмских дела према којима се врши исплата ауторских накнада за 2022. годину, можете погледати. овде.

Листу реемитованих филмских дела према којима се врши исплата ауторских накнада за 2021. годину, можете погледати овде.

Листу реемитованих филмских дела према којима се врши исплата ауторских накнада за 2020. годину, можете погледати овде.

Листу реемитованих филмских дела према којима се врши исплата ауторских накнада за 2019. годину, можете погледати овде.

Листу реемитованих филмских дела према којима се врши исплата ауторских накнада за 2018. годину, можете погледати овде.

Листа неидентификованих аутора на делима из 2018, 2019, 2020 и 2021

Списак неидентификованих аутора на делима можете да видите овде:

Стални позив ауторима

УФУС АФА ЗАШТИТА је организација којој је Завод за интелектуалну својину Републике Србије издао дозволу за обављање делатности колективног остваривања имовинских права аутора и носилаца ауторског права над филмским делима (кинематографским и телевизијским) (990 број 021-2016/9834-05 од 29. децембра 2016. године) и која је објављена у Службеном гласнику РС бр. 10/2017.

  • искључивог права да другоме забрани или дозволи реемитовање филмских дела;
  • права на накнаду од реемитовања филмских дела;

права аутора на посебну накнаду од увоза, односно продаје техничких уређаја и празних носача звука, слике и текста, који су подобни за умножавање видеограма

Препоруке ауторима и члановима приликом закључивања уговора са продуцентима

Поштовани аутори,

У циљу остваривања ауторског имовинског права преко организације за колективно остваривање права, као и остваривања права на потраживање накнаде за сва своја дела, приликом склапања уговора са продуцентима УФУС АФА ЗАШТИТА вам ПРЕПОРУЧУЈЕ следеће:

Организација саветује ауторима да код одредаба предметног уговора којима се регулише питање уступање ауторских имовинских права НЕ УСТУПЕ продуценту:

  • право на реемитовање, односно, кабловско реемитовање,
  • право да филмско дело који се емитује јавно саопштава публици на јавним местима као што су возила јавног саобраћаја, ресторани, чекаонице и слично путем техничких уређаја (радио апарата или телевизора)

У линку је приложен Предлог кључних делова уговора о филмском делу између аутора и продуцента, с акцентом на Члан 6. – Уступање ауторских права. Аутор тиме задржава она имовинска права која се остварују преко организације за колективно остваривање ауторског права.

Предлог уговора

Правна служба

УФУС АФА ЗАШТИТЕ

Стални позив ауторима

Обраћамо Вам се у име  УФУС АФА ЗАШТИТЕ – Организације филмских аутора Србије.

УФУС АФА ЗАШТИТА – Организација филмских аутора Србије је непрофитна организација чији је циљ колективно остваривање имовинских ауторских права филмских аутора, као и других носилаца права.

Исплата накнаде за реемитована филмска дела врши се на основу Плана расподеле усвојеног на Скупштини УФУС АФА ЗАШТИТЕ одржаној 29. априла 2019, и Скупштини УФУС АФА ЗАШТИТЕ одржаној 26. маја 2021. године.

У складу са тим, молимо вас да нашој организацији пријавите ауторска дела и доставите податке о делима која су била реемитована на територији Србије у периоду од 2018-2020. године.

 

На следећем линку можете видети списак реемитованих дела и пронаћи обрасце које је потребно попунити.