Vesti iz organizacije

Materijali za VII Skupštinu UFUS AFA ZAŠTITE

Materijale za VII sednicu redovnog saziva Skupštine UFUS AFA ZAŠTITE možete preuzeti ovde

LISTE REEMITOVANIH DELA

Listu reemitovanih filmskih dela prema kojima se vrši isplata autorskih naknada za 2021. godinu, možete pogledati ovde.

Listu reemitovanih filmskih dela prema kojima se vrši isplata autorskih naknada za 2020. godinu, možete pogledati ovde.

Listu reemitovanih filmskih dela prema kojima se vrši isplata autorskih naknada za 2019. godinu, možete pogledati ovde.

Listu reemitovanih filmskih dela prema kojima se vrši isplata autorskih naknada za 2018. godinu, možete pogledati ovde.

Stalni poziv autorima

Stalni poziv autorima

UFUS AFA ZAŠTITA je organizacija kojoj je Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije izdao dozvolu za obavljanje delatnosti kolektivnog ostvarivanja imovinskih prava autora i nosilaca autorskog prava nad filmskim delima (kinematografskim i televizijskim) (990 broj 021-2016/9834-05 od 29. decembra 2016. godine) i koja je objavljena u Službenom glasniku RS br. 10/2017.

  • isključivog prava da drugome zabrani ili dozvoli reemitovanje filmskih dela;
  • prava na naknadu od reemitovanja filmskih dela;
  • prava autora na posebnu naknadu od uvoza, odnosno prodaje tehničkih uređaja i praznih nosača zvuka, slike i teksta, koji su podobni za umnožavanje videograma.

VAŽNO!!!

Organizacija filmskih autora Srbije

Ovde možeti videti grupe emitera čiji kanali ulaze u raspodelu po kriterijumu sadržaja repertoara UFUS AFA ZAŠTITE.

Opšti obračun autorskih naknada za 2018. godinu, usvojen na 38. sednici Upravnog odbora, možete pogledati ovde. Listu reemitovanih dela možete pogledati ili dowlodovati .pdf fajl ovde!

Kablovskim operatorima

27.3.2020 - Rad u uslovima vanrednog stanja i zabrane kretanja

Zbog situacije u vezi s KOVID-19 u Srbiji, UFUS AFA ZAŠTITA odlaže sve direktne kontakte i sastanke do okončanja preduzetih mera. Osim direktnih konakata i sastanaka, sve ostale aktivnosti u sardnji sa operatorima se redovno odvijaju: prikupljanje izveštaja, izdavanje računa i knjižnih odobrenja, IOS, potpisivanje ugovora… U sklopu normalne i blagovremene komunikacija sa kablovskim operatorima molimo operatore da se preorijentišu na elektronsku poštu. Naša situacija je teška zbog ograničenja 65+: molimo vas da nam sve dokumente koje ste nam poslali kroz poštanske usluge (preko JP Pošta Srbije) od početka primena mera opsadnog stanja i zabrane kretanja, pošaljete kao elktronski dokument (tekst, sken…) – papirnati oblik sačuvajte, doći će i on na red. Želimo vam sve najbolje, budite pametni i čuvajte se. Za sve informacije pozovite Aleksandra Ivanjikova na: +381 61 8095809

9.10.2019

Na 26.sednici Upravnog odbora UFUS AFA ZAŠTITE održane 4-6.oktobra 2019. godine, Upravni odbor je doneo odluku da produži period za potpisivanje Ugovora o ustupanju prava kablovskog reemitovanja filmskih dela (kinematografskih i televizijskih) u Srbiji iz repertoara UFUS AFA ZAŠTITE) i doneo odluku o novom setu pogodnosti (detaljnije).

30.9.2019

Danas je poslednji dan za potpisivanje ugovora i sticanje pogodnosti (detaljnije)…

17.9.2019

Poziv Kablovskim Operatorima Koji Nisu Potpisali Ugovor O Ustupanju Prava Kablovskog Reemitovanja Filmskih Dela (Kinematografskih I Televizijskih) U Srbiji Iz Repertoara Ufus Afa Zaštite (otvoriti)

30.12.2017 - Poziv kablovskim operatorima

Poštovani, Kao što vam je poznato, rad je započela UFUS AFA ZAŠTITA – Organizacija filmskih autora Srbije, organizacija koja obavlja delatnost kolektivnog ostvarivanja autorskih prava filmskih autora u pogledu kablovskog reemtovanja flmskih
dela (kinematografskih i televizijskih) na teritoriji Srbije. S obzirom da u okviru svoje delatnosti koristite filmska dela iz repertoara UFUS AFA ZAŠTITE, vaša zakonska obaveza je da posedujete neisključiva prava za reemitovanje filmskih
dela na teritoriji Srbije. Ovim putem vas pozivamo da potpisivanjem ugovora obezbedite ova prava i pristupite izvršavanju svojih obaveza prema UFUS AFA ZAŠTITI, odnosno prema domaćim i stranim filmskim autorima. U prilogu vam dostavljamo
detaljnije informacije, kao i Upitnik za pripremu ugovora koji molimo da popunite, overite i vratite poštom na našu adresu do 15. januara 2018. godine: UFUS AFA ZAŠTITA Terazije 26 11000 Beograd Želimo Vam srećne praznike i puno poslovnog
uspeha u 2018. godini.

Pročitaj više na stranici Operatori…

Stalni poziv autorima

Obraćamo Vam se u ime  UFUS AFA ZAŠTITE – Organizacije filmskih autora Srbije.

UFUS AFA ZAŠTITA – Organizacija filmskih autora Srbije je neprofitna organizacija čiji je cilj kolektivno ostvarivanje imovinskih autorskih prava filmskih autora, kao i drugih nosilaca prava.

Isplata naknade za reemitovana filmska dela vrši se na osnovu Plana raspodele usvojenog na Skupštini UFUS AFA ZAŠTITE održanoj 29. aprila 2019, i Skupštini UFUS AFA ZAŠTITE održanoj 26. maja 2021. godine.

U skladu sa tim, molimo vas da našoj organizaciji prijavite autorska dela i dostavite podatke o delima koja su bila reemitovana na teritoriji Srbije u periodu od 2018-2020. godine.

Na sledećem linku možete videti spisak reemitovanih dela i pronaći obrasce koje je potrebno popuniti.