Vesti iz organizacije

Liste reemitovanih dela

Listu reemitovanih filmskih dela prema kojima se vrši isplata autorskih naknada za 2021. godinu, možete pogledati ovde.

Listu reemitovanih filmskih dela prema kojima se vrši isplata autorskih naknada za 2020. godinu, možete pogledati ovde.

Listu reemitovanih filmskih dela prema kojima se vrši isplata autorskih naknada za 2019. godinu, možete pogledati ovde.

Listu reemitovanih filmskih dela prema kojima se vrši isplata autorskih naknada za 2018. godinu, možete pogledati ovde.

Lista neidentifikovanih autora na delima iz 2018, 2019 i 2020

Spisak neidentifikovanih autora na delima možete da vidite ovde:

Stalni poziv autorima

Stalni poziv autorima

UFUS AFA ZAŠTITA je organizacija kojoj je Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije izdao dozvolu za obavljanje delatnosti kolektivnog ostvarivanja imovinskih prava autora i nosilaca autorskog prava nad filmskim delima (kinematografskim i televizijskim) (990 broj 021-2016/9834-05 od 29. decembra 2016. godine) i koja je objavljena u Službenom glasniku RS br. 10/2017.

  • isključivog prava da drugome zabrani ili dozvoli reemitovanje filmskih dela;
  • prava na naknadu od reemitovanja filmskih dela;
  • prava autora na posebnu naknadu od uvoza, odnosno prodaje tehničkih uređaja i praznih nosača zvuka, slike i teksta, koji su podobni za umnožavanje videograma.

Preporuke autorima i članovima prilikom zaključivanja ugovora sa producentima

Poštovani autori i članovi,

 

UFUS AFA ZAŠTITA – Organizacija filmskih autora Srbije, u cilju ostvarivanja autorskog imovinskog prava preko organizacije za kolektivno ostvarivanje prava, kao i ostvarivanja prava na potraživanje naknade za sva svoja dela, preporučuje, prilikom zaključivanja ugovora sa proizvođačem videograma (producentom), sledeće:

 

Organizacija savetuje i preporučuje autorima da kod odredaba predmetnog ugovora kojima se reguliše pitanje ustupanje autorskih imovinskih prava ne ustupe producentu prava na reemitovanje, odnosno kablovsko reemitovanje, to jest da, ako u predlogu ugovora postoji takva odredba, predlože producentu njeno brisanje. Dakle, u predmetnom ugovoru ne bi trebalo da bude predviđeno ustupanje ovih prava autora producentu.

 

Takođe, u cilju zadržavanja imovinskih prava autora, Organizacija napominje autorima da ugovor može da sadrži i odredbu koja se odnosi na zadržavanje onih imovinskih prava autora koja se ostvaruju preko organizacije za kolektivno ostvarivanje autorskog prava.

 

Ukoliko u pogledu zadržavanja navedenih prava autor ne uspe da postigne sporazum sa producentom na način kako je to gore navedeno, Organizacija preporučuje da se ustupanje imovinskih prava ugovori na kraći vremenski period (godinu, dve, tri godine), kao i za teritoriju Republike Srbije. Posle isteka ugovorenog perioda autor može nesmetano da potražuje naknade za reemitovanje, odnosno kablovsko reemitovanje svojih dela.

 

 

U Beogradu,

20.10.2022. godine                           Pravna služba UFUS AFA ZAŠTITE

Najnovije vesti iz organizacije

IN MEMORIAM

Mladomir Puriša Đorđević (1924 – 2022) Poštovane kolege, Obaveštavamo Vas da je 23.11.2022.godine u devedeset osmoj godini života preminuo naš...

Pročitaj više...

VII sednica Skupštine

16.06.2022 Poštovani članovi,  obaveštavamo Vas da  VII sednica Skupštine, koja je bila zakazana 16.06.2022 godine, nije održana zbog  nedostatka kvoruma. ...

Pročitaj više...

Stalni poziv autorima

Obraćamo Vam se u ime  UFUS AFA ZAŠTITE – Organizacije filmskih autora Srbije.

UFUS AFA ZAŠTITA – Organizacija filmskih autora Srbije je neprofitna organizacija čiji je cilj kolektivno ostvarivanje imovinskih autorskih prava filmskih autora, kao i drugih nosilaca prava.

Isplata naknade za reemitovana filmska dela vrši se na osnovu Plana raspodele usvojenog na Skupštini UFUS AFA ZAŠTITE održanoj 29. aprila 2019, i Skupštini UFUS AFA ZAŠTITE održanoj 26. maja 2021. godine.

U skladu sa tim, molimo vas da našoj organizaciji prijavite autorska dela i dostavite podatke o delima koja su bila reemitovana na teritoriji Srbije u periodu od 2018-2020. godine.

Na sledećem linku možete videti spisak reemitovanih dela i pronaći obrasce koje je potrebno popuniti.