Predlog ugovora

između autora i producenta

 

Vesti iz organizacije

Galerija fotografija sa VIII sednice Skupštine

 

Pogledaj galeriju

POZIV FILMSKIM AUTORIMA

 

UFUS AFA ZAŠTITA – Organizacija filmskih autora Srbije

poziva autore da prijave svoja filmska dela koja su reemitovana u periodu od 2018. do 2021. godine i ostvare svoja zakonom zagarantovana prava.

Ukoliko se vaše ime nalazi na spisku ili ste nosilac prava, odnosno naslednik nekog od pomenutih autora, možete nas kontaktirati imejlom na adresu autor@ufusafazastita.org.rs.

Liste reemitovanih dela

Listu reemitovanih filmskih dela prema kojima se vrši isplata autorskih naknada za 2022. godinu, možete pogledati ovde.

Listu reemitovanih filmskih dela prema kojima se vrši isplata autorskih naknada za 2021. godinu, možete pogledati ovde.

Listu reemitovanih filmskih dela prema kojima se vrši isplata autorskih naknada za 2020. godinu, možete pogledati ovde.

Listu reemitovanih filmskih dela prema kojima se vrši isplata autorskih naknada za 2019. godinu, možete pogledati ovde.

Listu reemitovanih filmskih dela prema kojima se vrši isplata autorskih naknada za 2018. godinu, možete pogledati ovde.

Lista neidentifikovanih autora na delima iz 2018, 2019, 2020 i 2021

Spisak neidentifikovanih autora na delima možete da vidite ovde:

Stalni poziv autorima

Stalni poziv autorima

UFUS AFA ZAŠTITA je organizacija kojoj je Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije izdao dozvolu za obavljanje delatnosti kolektivnog ostvarivanja imovinskih prava autora i nosilaca autorskog prava nad filmskim delima (kinematografskim i televizijskim) (990 broj 021-2016/9834-05 od 29. decembra 2016. godine) i koja je objavljena u Službenom glasniku RS br. 10/2017.

  • isključivog prava da drugome zabrani ili dozvoli reemitovanje filmskih dela;
  • prava na naknadu od reemitovanja filmskih dela;
  • prava autora na posebnu naknadu od uvoza, odnosno prodaje tehničkih uređaja i praznih nosača zvuka, slike i teksta, koji su podobni za umnožavanje videograma.

Preporuke autorima i članovima prilikom zaključivanja ugovora sa producentima

Poštovani autori,

U cilju ostvarivanja autorskog imovinskog prava preko organizacije za kolektivno ostvarivanje prava, kao i ostvarivanja prava na potraživanje naknade za sva svoja dela, prilikom sklapanja ugovora sa producentima UFUS AFA ZAŠTITA vam PREPORUČUJE sledeće:

Organizacija savetuje autorima da kod odredaba predmetnog ugovora kojima se reguliše pitanje ustupanje autorskih imovinskih prava NE USTUPE producentu:

  • pravo na reemitovanje, odnosno, kablovsko reemitovanje,
  • pravo da filmsko delo koji se emituje javno saopštava publici na javnim mestima kao što su vozila javnog saobraćaja, restorani, čekaonice i slično putem tehničkih uređaja (radio aparata ili televizora)

U linku je priložen Predlog ključnih delova ugovora o filmskom delu između autora i producenta, s akcentom na Član 6. – Ustupanje autorskih prava. Autor time zadržava ona imovinska prava koja se ostvaruju preko organizacije za kolektivno ostvarivanje autorskog prava.

Predlog ugovora

Pravna služba

UFUS AFA ZAŠTITE

Najnovije vesti iz organizacije

Stalni poziv autorima

Obraćamo Vam se u ime  UFUS AFA ZAŠTITE – Organizacije filmskih autora Srbije.

UFUS AFA ZAŠTITA – Organizacija filmskih autora Srbije je neprofitna organizacija čiji je cilj kolektivno ostvarivanje imovinskih autorskih prava filmskih autora, kao i drugih nosilaca prava.

Isplata naknade za reemitovana filmska dela vrši se na osnovu Plana raspodele usvojenog na Skupštini UFUS AFA ZAŠTITE održanoj 29. aprila 2019, i Skupštini UFUS AFA ZAŠTITE održanoj 26. maja 2021. godine.

U skladu sa tim, molimo vas da našoj organizaciji prijavite autorska dela i dostavite podatke o delima koja su bila reemitovana na teritoriji Srbije u periodu od 2018-2020. godine.

Na sledećem linku možete videti spisak reemitovanih dela i pronaći obrasce koje je potrebno popuniti.